top of page

Med utgangspunkt i Ingmar Bergmans filmatiske univers presenteres fem premierende performancekunstverk på Tou i løpet av en helg. Fem kunstnere har valgt en film hver og utviklet respons som reaktualiserer materialet i nåtid. Det refereres til et kollektivt skapende; Ikoniske utsnitt, intens tilstedeværelse, banebrytende komposisjoner og følsomme detaljer. I helhet en filmatisk signatur som inspirerer. 

 

Men hvorfor Bergman nå? En faktor er at filmutvalget, primært fra 1960-70 tallet sammenfaller med en rekke gjentagende historiske paralleller og dannelsen av performancekunstens uttrykk. En tid da kritikken mot kapitalismen og antroposentrismen var sterkt aktivisert. En bevissthet som i dag etterprøves og etterleves. En annen faktor er at en kjerne i Bergmans filmer er ambivalens, vekslingen mellom tro og tvil. Nettopp ambivalens er fenomenet som også beskriver metamodernismen, den pågående artikulasjon av vår tidsånd. Det utdypes i det metamoderne manifest med metaforen kvikksølv «En kvikksølvisk tilstand hinsides optimisme og tvil, i jakten på en rekke unnvikende horisonter.» «En tilnærming og reaksjon på vårt kriserammede øyeblikk, som pendler i ustødig bevegelse». Oppsummert med en oppfordring om å «gå frem, å svinge!». Her skildres en nåtid der handlingslammelse svinger samtidig med handlekraftens potensiale. 

 

Denne dynamikken kontekstualiserer kunstnerens utforskning og kanskje spesielt merkbart blir det med en performance som strekker seg over tolv timer. Levende nåtidsbilder som strekker seg fra morgen til kveld utfordrer hvordan handling og stagnasjon identifiseres. Når noe skjer eller ikke skjer er tilslutt en subjektiv gradering. Skjer det noe når lyset faller over rynken mellom øyenbrynene? Observerer du fenomenet søvn som handling? Eller venter du, med økende bevissthet på en handling som unngår å manifestere seg? 

 

Kunstnerne har vært i kontakt med hverandre underveis i prosessen og jobbet frem verk som responderer med det publikum som kommer, det vil si at din tilstedeværelse vil direkte prege hva som skjer, og ikke skjer, denne helgen i høst.

 

Du ønskes hjertelig velkommen! 

 

Hilsen Kurator Anne-Marte Eidseth Rygh

PAShvitsvartbakgrunn.png
bottom of page